Jak ułożyć kostkę granitową?


Mar-Granit Mariusz Fikiel - Producent kostki granitowej

Kostka granitowa jest atrakcyjnym materiałem wykończeniowym przy tworzeniu ścieżek ogrodowych, chodników oraz podjazdów. By jednak efekt końcowy był zadowalający i trwały, jej ułożenie powinno przebiec profesjonalnie – pozwoli to zaoszczędzić materiał, pieniądze i czas.

Na samym początku klient powinien precyzyjnie określić na jakim terenie będą odbywały się prace oraz skonsultować z wykonującą usługę firmą ewentualne wzory, które miałyby być widoczne na kostce.

Kolejnym etapem jest korytowanie, czyli wykonanie wykopu. Jego głębokość zależna jest m.in. od rozmiaru kostki, ukształtowania terenu czy rodzaju podłoża i powinna wynosić:

  • około 15-20 cm na gruncie piaszczystym pod powierzchnie chodnikowe,
  • około 50 cm na podmokłych glebach gliniastych, gdzie dodatkowo przewidziany jest wjazd samochodów ciężarowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności podłoża, w wykopie układa się podsypki z tłucznia lub żwiru kamiennego. Potem następuje niwelacja, czyli wyrównanie powierzchni gruntu po korytowaniu oraz ukształtowanie jej tak, by wszystkie warstwy podbudowy miały identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu.

Na wyrównanym podkładzie umieszcza się podsypkę cementowo-piaskową lub piasek. Gdy powierzchnia jest wypoziomowana bezpośrednio na podsypce następuje ułożenie kostki granitowej z zachowaniem odpowiednich odstępów. Na brzegach natomiast zostają ułożone krawężniki lub oporniki.

Zobacz: Kalkulator kostki granitowej

W momencie, gdy kostka granitowa jest już odpowiednio ułożona należy wypełnić szczeliny. Wykorzystuje się do tego drobny piasek, żwir granitowy lub mączkę granitową, dzięki czemu otrzymujemy powierzchnię przepuszczalną. Proces kończy się ubiciem zagęszczarką całej powierzchni.


stworzenie i obsługa strony www